اعلام وضعیت نهایی مقالات بازگشت

باسلام

اساتید، متخصصین و دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به پروفایل خود آخرین وضعیت مقاله خود را مشاهده کنند

باتشکر

کمیته علمی کنفرانس

تاریخ خبر:  1399/10/01