روادید الکترونیکی

فرم ثبت الکترونیکی درخواست روادید غیر مهاجرتی

فرم ثبت الکترونیکی درخواست روادید غیر مهاجرتی برای ثبت درخواست سفرهای موقت به جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. درخواست های ثبت شده بصورت الکترونیکی از طریق اینترنت برای بخش کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد. برای اقدام به اخذ ویزا لطفا به لینکهای زیر مراجعه فرمایید.

http://en.mfa.ir

http://e_visa.mfa.gov.ir/en