سخنرانان کلیدی

 

کمیته علمی و اجرایی کنفرانس در تلاش هستند تا اطمینان حاصل نمایند شرکت کنندگان در حضور اساتید و همکاران، نهایت استفاده را از زمان ارزشمند خود خواهند برد. از این رو برنامه‌ریزی‌های منظم و دقیق جهت هر چه غنی تر برگزار کردن این رویداد در دست بررسی و اقدام می‌باشد. علاوه بر این، ما خوشحالیم که سخنرانان کلیدی را خواهیم داشت که تخصص، دیدگاه و بینش خود را در زمینه های حفاظت و اتوماسیون به اشتراک می گذارند. درضمن سخنرانان بعدی متعاقباً اعلام خواهند شد.

سخنرانان کلیدی:

1) آقای دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن

دانشگاه صنعتی اصفهان

Dr. M.E. Hamedani Golshan

عنوان سخنرانی:

پیشرفت ها و مطالعات مربوط به حفاظت، اتوماسیون و کنترل سیستم های قدرت در سطح وسیع

چکیده سخنرانی:

سیستم های انرژی و قدرت در حال تبدیل به سمت مفهوم شبکه های هوشمند هستند که در آن فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش مهمی در افزایش ثبات و امنیت کلی بازی می کنند. یکی از این فناوری های مهم ، سیستم های اندازه گیری مساحت گسترده (WAMS) است که با توسعه و استقرار واحدهای اندازه گیری فازوری (PMU) در سیستم های قدرت مدرن فعال می شود. انتقال سیستم های انرژی به مفاهیم هوشمند چندین چالش و فرصت را برای گردانندگان چنین سیستم هایی به ارمغان آورده است. از یک طرف، مفهوم شبکه های هوشمند افزایش سهام انرژی های تجدیدپذیر را برای کاهش تأثیرات منفی انرژی های فسیلی بر گرم شدن کره زمین و کاهش خطرات امنیت ملی انرژی تشویق می کند. به همین ترتیب ، استقرار WAMS ها امکان نظارت آنلاین بر وضعیت عملکرد سیستم قدرت را فراهم می کند که در آنجا می توان خطا و ریشه های بی ثباتی را به صورت آنلاین شناسایی کرد و پس از آن اقدامات اصلاحی ، کنترل و محافظتی مناسب انجام می شود تا سیستم در حالت های پایدار و ایمن کار کند. از طرف دیگر، استقرار سیستم های WAMS و ICT چالش های جدیدی را در رابطه با هماهنگی مجدد سیستم های حفاظت و کنترل به وجود می آورد. به همین ترتیب، چنین حرکتی به سمت شبکه های هوشمند مسائل جدیدی را در رابطه با امنیت سایبری سیستم های قدرت بوجود می آورد. علاوه بر این ، افزایش نفوذ انرژی های تجدید پذیر در سیستم قدرت مدرن ، اینرسی چرخشی را که می تواند امنیت و ثبات سیستم را در معرض خطر قرار دهد، به شدت کاهش می دهد. بررسی اجمالی فوق نشان می دهد که سیستم های قدرت مدرن به تحقیقات عمیق مربوط به ایجاد برنامه های کنترل و حفاظت قابل اطمینان مبتنی بر WAMS برای سیستم های قدرت مدرن نیاز دارند تا انتقال از سیستم های انرژی سنتی به سیستم های هوشمند به راحتی، ایمن و با اطمینان انجام شود. بنابراین ، سخنران در مورد پیشرفت ها و روندهای اخیر در زمینه سیستم های حفاظت و کنترل در مناطق وسیع (WAPCS) و مزایا و معایب آنها بحث خواهد کرد.

2) Prof. Marjan Popov


 Marjan Popov received the Dipl.Ing. degree from the University of Skopje, Skopje, Republic of Macedonia, in 1993, and the Ph.D. degree in electrical power engineering from the Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, in 2002. In 1997, he was an Academic Visitor with the ARC Research Group, University of Liverpool, Liverpool, U.K., where he was involved in modeling SF6 circuit breakers. His current research interests include future power systems, large-scale power system transients, intelligent protection for future power systems, and wide-area monitoring and protection. Prof. Popov is a member of CIGRE and senior member of IEEE. He has actively participated in WG C4.502 and WG A2/C4.39. He was a recipient of the IEEE PES Prize Paper Award and the IEEE Switchgear Committee Award in 2011. He is an Associate Editor of the International Journal of Electric Power and Energy Systems.

linkedin.com/in/marjan-popov-a34832

Speech title:

Protection of Future Power Systems with high Penetration of Distribution Generation

Speech Abstract:

Increased penetration level of distribution generation results in utilization of large amount of power electronics in the network which affects fault current detection.
The fault currents resulting from PV, type-3, type-4 generators are different in magnitude, last for shorter period of time and as such cause difficulties for classical protection. Based on numerous tests performed in RTDS environment, it is identified the weakness and the reason for missed trips of different commercial relays. Meaningful conclusions are drawn and further steps toward providing solutions will be presented.

 

3) Prof. Om P. Malik

Professor Om P. Malik has done pioneering work in the development of controllers for application in electric power systems and wind power generation over the past 45 years. After extensive testing, the adaptive controllers developed by his group are now employed on large generating units. His other interests include digital protection, control of renewable power generation and micro-grids, and AI applications in power system control. He has published over 750 papers including over 380 papers in international Journals and is the coauthor of three books: (1) Electric Distribution Systems, (2) Power System Stability, (3) Power Grids with Renewable Energy.Professor Malik graduated in 1952 from Delhi Polytechnic. After working for nine years in electric utilities in India, he obtained a Master’s Degree from Roorkee University in 1962, a Ph.D. from London University and a DIC from the Imperial College, London in 1965. He was teaching and doing research in Canada from 1966 to 1997 and continues to do research as Professor Emeritus at the University of Calgary. Over 100, including 45 Ph.D., students have graduated under his supervision. Professor Malik is a Life Fellow of IEEE, and a Fellow of IET, the Engineering Institute of Canada, Canadian Academy of Engineering, Engineers Canada and World Innovation Foundation. He is a registered Professional Engineer in the Provinces of Alberta and Ontario, Canada, and has received many awards. He was Director, IEEE Region 7 and President, IEEE Canada during 2010-11 and President, Engineering Institute of Canada, 2014-2016.

Speech title:

Evolution of Power Systems – A Continuing Progress towards Smarter Grids

Speech Abstract:

Electricity has become all pervasive in the world today. This has been accomplished by continued developments in power systems over the past 138 years. Although power systems engineers have always kept apace by embracing new enabling technologies as they developed, recently there has been a trend to rename the same continuing new developments under the umbrella of ‘smart grid’ – a term that came into vogue about ten years back and lacks a standard definition or even a unified meaning. The term ‘smart grid’, as used colloquially, embraces the entire power system as commonly known and is just a renaming of the continuing effort in the evolution to improve the power system performance, in other words make it ‘smarter’. A brief introduction to the evolution and present status of the power systems is given. Integration of advanced communications and information technologies, control, and other enabling technologies is described as the way forward in the evolution of the future power systems into smarter grids.    

 

4) Prof. Valdimir Terzija

Vladimir Terzija was born in Donji Baraci (former Yugoslavia). He received the Dipl-Ing., M.Sc., and Ph.D. degrees in electrical engineering from the University of Belgrade, Belgrade, Serbia, in 1988, 1993, and 1997, respectively. He is Distinguished Professor at the Shandong University, Jinan, China, where he has been since 2013. From 1997 to 1999, he was an Assistant Professor at the University of Belgrade, Belgrade, Serbia. From 2000 to 2006, he was a senior specialist for switchgear and distribution automation with ABB, Ratingen, Germany. From 2006 to 2020 he was the Engineering and Physical Science Research Council (EPSRC) Chair Professor in Power System Engineering with the School of Electrical and Electronic Engineering, The University of Manchester, Manchester, U.K. His current research interests include smart grid applications; wide-area monitoring, protection, and control; multi-energy systems; switchgear and transient processes; ICT, data analytics and digital signal processing applications in power systems. Prof. Terzija is Editor in Chief of the International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Alexander von Humboldt Fellow, Fellow of IEEE, as well as a DAAD and Taishan Scholar. He is the recipient of the National Friendship Award, China (2019). Since 2018, he is the National Thousand Talents at the Shandong University, China.

Speech title:

Advanced Situational Awareness and Control of Future Power Systems

Speech Abstract:

As a result of high penetration of Converter Interfaced Generation (CIG), also called nonsynchronous generation, converter connected demand and mixed ac-dc transmission and even distribution networks, the nature of operation of modern electrical power systems became a challenge. The nature of the entire system became more complex, expressed in quite a new dynamics, but also a new way how to monitor, protect and control such a new system, the system playing one of the most critical role in progressing modern societies, the system enabling functioning of other critical infrastructures in all countries. On the other hand, availability of modern sensor and ICT technology opened new paradigms for coping with previously described challenges. The presentation is aiming of addressing new approaches of monitoring, protecting and controlling future electrical power systems. In this context, some of typical PMU-based Wide Area Monitoring, Protection and Control applications, also model-free and data driven, will be discussed and presented. Experience gathered from 3 flagship multi-million projects funded by Ofgem (UK) Network Innovation Competition, VISOR, EFCC and FITNESS projects, will be summarized and also discussed from the perspective of their extension to another level: integration of different energy systems and approaches for their operation, fostering flexibility and resilience of particular energy systems. The presentation will also attempt to demonstrate some of results achieved through hardware in the loop testing using Real-time Digital Simulator (RTDS).