هزینه های ثبت نام

پس از تکمیل ثبت‌نام در بخش‌های مختلف، می‌توانید صورتحساب کلیه موارد را به صورت یکجا دریافت و هزینه آن را پرداخت نمایید.

پرداخت هزینه ثبت‌نام به سه صورت انجام می‌شود:

۱. پرداخت هزینه به حساب شماره بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بارگذاری تصویر رسید بانکی

۲. صدور چک به حساب بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و ارسال آن به دبیرخانه همایش

۳. پرداخت آنلاین

موضوع پرداخت

هزینه (تومان)

هزینه اعضای IEEE با تخفیف 20% (تومان)

هر مقاله پذیرفته شده (دانشجویی)

250.000

200.000

هر مقاله پذیرفته شده (غیر دانشجویی)

400.000

320.000

دانشجویان (بدون مقاله)

300.000

240.000

استادان (بدون مقاله)

500.000

400.000

محققین و متخصصین از صنعت (بدون مقاله)

700.000

560.000

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

450.000

360.000