محل برگزاری کنفرانس

 

ایران، تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی برق، آمفی تئاتر دکتر ادیبی