حفاظت مقایسه­ی فاز در خطوط انتقال جبران شده یرس همراه با MOV
نویسندگان:
محمد رضا پویان فر، - جواد ساده
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink