ارائه‌ی یک زیرساخت داده محور امن و توزیع شده در سیستم حفاظت و اندازه‌گیری گسترده قدرت
نویسندگان:
سعید خادمی
عنوان کنفرانس:
دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
سال انتشار:
1394
دریافت فایل مقاله:
HyperLink